Dashboard

Med Zash POS får ni också tillgång till en fantastisk Dashboard, eller instrumentpanel.

Det blir din administrativa hemmaplan där ni kan ladda upp menyer, hantera beställningar, bokningar, administrera personal, hantera din crm-data, granska omdömen, sätta upp marknadsföringskampanjer, se transaktionshistorik, hantera redovisning, skapa egna rapporter och mycket, mycket mer!

Skaffa Zash
dashboard